Hasło musi składać się z minimum 6 znaków.

Registration Form
 1.  
 2.  
 3.  
 4. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wrocław należy zaznaczyć krzyżykiem „x” poniżej wskazane pole.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyżej wymienionych przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, celem dokonania rejestracji w aplikacji Studenckiego Programu Stypendialnego.
  Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:
  1. - administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,
  2. - moje dane będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji w aplikacji Studenckiego Programu Stypendialnego,
  3. - moje dane osobowe nie zostaną udostępnione innym podmiotom,
  4. - podanie danych jest dobrowolne,
  5. - mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922).