Hasło musi składać się z minimum 6 znaków.

Registration Form
 1.  
 2.  
 3.  
 4. STUDENCKI PROGRAM STYPENDIALNY- REJESTRACJA

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Gminę Wrocław

  1. Administrator danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  − listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław z dopiskiem Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
  − przez e-mail: bwu@um.wroc.pl
  − telefonicznie: 71-770-20-00

  2. Inspektor ochrony danych

  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możemy się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.
  W Urzędzie Miejskim Wrocławia został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
  Jest nim Sebastian Sobecki.
  Z inspektorem możesz się skontaktować:
  − osobiście w budynku przy ulicy Zapolskiej 4
  − przez e-mail: iod@um.wroc.pl
  − telefonicznie: 71-777-77-24

  3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie:
  - imię i nazwisko, adres e-mail w celu założenia konta do aplikacji Studenckiego Programu Stypendialnego .

  4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na postawie Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

  5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody.

  6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Twoje dane będą przetwarzane przez pracowników Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi i Centrum Usług Informatycznych.

  7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  - prawo do wycofania zgody,
  - prawo dostępu do Twoich danych osobowych
  - prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  - prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  Prawo wycofania zgody

  Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody następuje poprzez zgłoszenie e-mailowe.

  Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  ZGODA

  Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym :imię i nazwisko, adres e-mail w celu założenia konta do aplikacji Studenckiego Programu Stypendialnego
  Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez zgłoszenie e-mailowe.